Dřevostavby - co Vás zajímá

Dřevo jako obnovitelný materiál

Životnost dřevostavby 

jaká je životnost dřevostavby oproti jiným domům z jiných materiálů?

 

Tento dotaz je kladený asi nejčastěji. Většina lidí si myslí, že životnost dřevostavby je kratší než u zděných domů. Obecně je plánována životnost zděné stavby na 100 let, stejně jakákoli jiná stavba. Ale např. panelové domy byly plánovány s životností na 50let a bydlí se v nich dodnes a ještě bydlet bude. Dřevostavby v tomto směru zděným stavbám mohou směle konkurovat za předpokladu, že je plně dodržena technologie výstavby. Velmi tedy záleží na kvalitě provedení celé výstavby. Důkazem mohou být dřevěné kostely, roubenky apod. – stojí dodnes.

 

 

 

Vytápění dřevostavby

Jaký je nejlepší způsob topení v dřevostavbě?

 

Optimálním řešením vytápění dřevostavby je jednoznačně elektrické vytápění. V dřevostavbách je přes naši firmu, realizačními firmami standardně používáno podlahové vytápění elektrickým topným kabelem. Na našich webových stánkách se dočtete, proč je to právě elektřina, která může na první pohled působit jako nejdražší zdroj tepla, ale opak je pravdou. Navíc dřevostavby mají vždy další alternativu vytápění rodinného domu, a to komínové těleso, kam lze napojit krb nebo krbová kamna (volba je na investorovi). Pro každého z investorů je připraven v ceně standardního provedení výstavby i přítah venkovního vzduchu a trojskla v oknech. Takto připravený venkovní přítah vzduchu Vám v domě zabezpečí, že nebude spalován kyslík v místnosti. Tyto "bonusy" zvyšují ještě více kvalitu a úspory v bydlení. 

 

Dřevostavbu nebo zděný dům

Naši rodiče nám radí stavět z "cihly", my s přítelem se ale přikláníme k výhodám dřevostavby. Jak rodičům vysvětlit a pádně zdůvodnit naše rozhodnutí? Chtějí, mám finančně pomoci při výstavbě, ale na dřevostavbu s finanční pomocí dost váhají.

 

Pokud jste Vašim rodičům vysvětlili všechny výhody dřevostaveb a i přesto (jako většina starší generace) vidí dům jen z cihly jako nejlepší investici, zkuste se jich jednoduše optat - zda oni, či jejich sousedé bydlící v cihlovém domě s podkrovím nebydlí také vlastně "částečně" v dřevostavbě.

Podkroví má určitě stejnou životnost jako spodní část domu. Technologie výstavby podkroví je z konstrukce dřeva, dřevěných prvků a izolačních materiálů. Nezřídka jsou tak řešeny i příčky v podkroví - z dřevěných konstrukcí. Takže podkroví zděného domu je vlastně dřevostavbou. V současné době zdící materiály na stavby domů sice vyhovují normám, ale u dřevostaveb je více izolační hmoty, proto jsou také daleko výhodnější co do tepelných ztrát při provozu. U zděných staveb se obyčejně použije jednovrstvý zdící materiál, který sice při výstavbě normám vyhoví, ale doporučené hodnoty jsou v dnešní době někde jinde.

 

Dřevostavby a zvuková izolace

Jaká je prosím zvuková izolace dřevostaveb?

 

Materiály používané při výstavbě dřevostavby mají sendvičovou (tedy několikavrstvou) skladbu stěny. Tyto vrstvy vlnovou intenzitu zvuku velmi dobře rozkládají (zvuk při průchodu v podstatě narazí na každou vrstvu skladby stěny dřevostavby). Použitím této technologie skladby stěn z osvědčených materiálů, má dřevostavba dobré zvukové i tepelně izolační vlastnosti.

 

Projekty pouze z Vaší nabídky

Provádíte výstavbu pouze Vašich projektů nebo i třeba projekt podle našeho návrhu?

 

Realizujeme jak zveřejněné projekty, tak i jiné projekty rodinných domů s využitím architektů spolupracujících firem, které realizují všechny výstavby. Samozřejmě se provádí a vyhotovují i individuální projekty dřevostaveb podle Vašeho návrhu, náčrtku a především Vašich požadavků.

Zdarma v ceně typového projektu jsou v rámci výstavby upraveny dispozice jednotlivých místností podle Vašeho přání (ponejvíce to jsou posuny příček, změny dispozic místností a další změny v projektu). Vyjdeme Vám vstříc ve Vašich požadavcích. Rodinný dům stavíte jednou za život a měl by tedy splňovat Vaše představy a požadavky, aby Vám vyhovovalo Vaše nové bydlení na 100%. Našim cílem je zprostředkovat Vám výstavbu rodinného domu k Vaší spokojenosti a pohodovému bydlení.

 

Čas výstavby dřevostavby

Jaký je časový horizont pro výstavbu dřevostavby a jejího předání k užívání?

 

Doba výstavby je u dřevostavby podstatně kratší než u staveb zděných. U dřevostavby rodinného domu na klíč je to 4 až 5 měsíců. Je nutné přihlédnout k mnoha okolnostem, např.: velikosti domu, terénu parcely, náročnosti a specifik projektu apod.
U dřevostavby odpadá doba na vysychání stavby. Nastěhovat se můžete ihned po jejím dokončení. Přesnou dobu výstavby vždy stanovujeme s našimi klienty a realizační firmou a s ohledem na zmíněná specifika.

 

Prohlídka stavebního pozemku

Chcete vidět náš pozemek ještě před výstavbou?

 

Ano, Váš stavební pozemek potřebujeme před výstavbou určitě vidět. Dále pak potřebujeme i další podklady - především je to katastrální mapa a výpis z katastru, radonový průzkum, geometrický průzkum, plán inženýrských sítí (polohopis a výškopis), přípojné body na inženýrské sítě - plyn, kanalizace, voda, elektřina.
Dále pak požadavky na místní regulativa obce a stavebního úřadu, poloha sousedních staveb, příjezdová komunikace na Váš pozemek.
Ale nemějte obavy, společně s námi vše zvládnete hravě. Průběžně Vás provedeme postupně celou výstavbou.

 

Omezený rozpočet na výstavbu

Máme s manželem předem daný rozpočet maximální částky od banky a něco v hotovosti a bráníme se dodatečným nákladům. Banka nám dá hypotéční úvěr, ale další peníze navíc již nemáme možnost získat. Obáváme se, aby se třeba cena za dřevostavbu nezvýšila. Líbí se nám Váš bungalov Patrik. Zdá se nám s manželem praktický a za dobrou cenu.

 

Díky za Váš dotaz. Jsme rádi, že se Vám líbí tento projekt. Cenová nabídka na výstavbu dřevostavby je garantována ve Smlouvě o dílo, kde je jednoznačně uvedena cena výstavby, včetně detailního položkového rozpočtu na výstavbu, který je přílohou ke smlouvě. Cena je tudíž pevná a neměnná. Tím je zaručeno, že nevynaložíte ani o korunu víc, než je smluvně stanovená částka na výstavbu dřevostavby na klíč a realizační firma cenu dodrží. 

 

Finanční možnosti

Máme omezený rozpočet, dokázali byste se přizpůsobit našemu stropu pro výstavbu?

 

Navrhneme Vám společně s realizační firmou optimální řešení profinancování výstavby dřevostavby s ohledem na výši Vaší možné investice.
Naše finanční konzultantka může optimalizovat řešení Vašich investičních možností, porovnáte spolu výhodnost úvěrových sazeb, možnosti využití stavebních spoření apod. Jak nejlépe a nejvýhodněji zainvestovat výstavbu rodinného domu je mnoho. Proto doporučujeme přizvat odborníka z oblasti financí. Můžete tak ušetřit částky pohybující se ve statisících. Projekt a následně výstavbu rodinného domu, pak společně projdeme společně a vyhodnotíme částku cílové investice, ta je pak neměnná.

 

Jsou prováděny i revize?

Ano, revize elektřiny, vody, komínu, tlakové zkoušky apod. jsou součástí dodávky a předání dřevostavby na klíč. Revize provádějí nezávislí technici, kteří na základě provedených zkoušek vydávají všechny potřebné zprávy a potvrzení pro kolaudaci rodinného domu. Revizní zprávy obdržíte od realizační firmy při předání domu, společně se záručními listy a dalšími doklady.