realizace Ametyst 079        Interiér Ametyst 079Studie Ametyst 079


                                                                         Realizace rodinného domu: Ametyst 079

Projekty úvod

Dřevostavby od projektu po předání na klíč

 

 projekty foto Projekty jsou řešeny postupnými kroky. Nejdříve  uspořádáním místností (půdorysem domu), dále pak umístěním oken, elektroinstalace, přívody vody, odpadů, apod. Následně se řeší vzhled rodinného domu, jeho fasáda, doplňky na fasádě, barevnost střešní krytiny, okapových svodů, oken.

 

Dřevostavby jsou projektovány nejen podle typových projektů. Každý z typových projektů je pak případně pozměněn podle požadavků zákazníka. 

Větěina úprav typových projektů jsou pro Vás v rámci následné výstavby zprostředkovanou stavební firmou zdarma.

Individuální projekty podle Vaší představy (náčrtku, jiného projektu) je samozřejmě možné také zadat ke zpracování.

 

Projekt je zpracováván vždy s přihlédnutím Vaše nároky na možnosti pozemku s ohledem na jeho tvar, světové strany, sousední stavby, regulativa po danou obec a požadavky příslušného stavebního úřadu.

 

 

 

 Obsah projektu dřevostavby

 

Dům na klíč

 • Projekt architektury dřevostavby: průvodní a technická zpráva, výkresy, základy rodinného domu, půdorysy, řezy, krov, střešní krytiny
 • Projekt požární ochrany: technická zpráva, výkres
 • Projekt statiky: technická zpráva, statický výpočet, výkresy
 • Projekt topení: technická zpráva, energie na vytápění - spotřeba, výkres rozvodů topení, digitální termostaty
 • Projekt zdravotechniky: technická zpráva, výkres, rozvody vody, kanalizace, plynu
 • Projekt elektroinstalace: technická zpráva, schéma rozvaděče, výkres rozvodů zásuvkové, světelné apod.
 • Vše v pěti pare, 3 vyhotovení Stavební úřad, 2 pro vaši potřebu
 • Situační výkres umístění dřevostavby na Vašem pozemku je součástí projektové dokumentace
 • Dále zhotovení výkresu inženýrských sítí – napojení rodinného domu na inženýrské sítě
 • Pokud není kanalizační řád, lze zhotovit projekt žumpy nebo ČOV (čistička odpadních vod) a její osazení a napojení.

 

V případě změn v projektu dřevostavby dle Vašich požadavků zajistíme změny v projektové dokumentaci po předchozí konzultaci s projektantem. 

 

Všechny projekty lze získat i jako zrcadlové otočené, a to beze změny ceny za projekt. 

 

Pro optimální situování Vašeho rodinného domu doporučujeme následující orientaci obytných místností podle světových stran: 

 • Sever - šatna, koupelna, toaleta
 • Jih - obývací a dětské pokoje, terasy a verandy
 • Západ - obývací pokoje, verandy a terasy
 • Východ - dětské pokoje, ložnice, vstup do rodinného domu, kuchyně, jídelny